03/07/15

Deán Teagmháil Linn

Deán Teagmháil Linn

Tá eolas maidir le hobair na rannóige le fáil ó:

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe.
Teil: (091) 503700
Facs: (091) 592595
Ríomhphost: oileain@ahg.gov.ie

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service